LÄXHJÄLPEN

Fokus på skolans hjältar

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett strukturerat och kostnadsfritt läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan. Timanställda universitetsstudenter jobbar med små elevgrupper, som stöd i det praktiska arbetet och som förebild. Läxhjälpen är icke vinstdrivande och bekostas bland annat med hjälp av partnersamarbeten.

Under våren 2023 anlitades Brand New Content som kommunikationspartner för att hjälpa till att utveckla stiftelsens externa kommunikation.

Utmaning

Första steget i det nya arbetet var att planera och genomföra en kampanj kring skolavslutningen. Läxhjälpen ville få ökad kännedom om stiftelsens arbete, få fler ansökningar till arbetet som Läxhjälpare, boosta existerande partners och locka nya.

Kreation

Brand New Content planerade en innehållsdriven kampanj för Facebook, Instagram och Linkedin. Arbetet med analys och kampanjarbete hanterades av parterbyrån OMA. Vi tog fram en mängd enheter, i form av rörliga poster, bilder och korta inlägg och gjorde också en debattartikel anpassad för politiska beslutsfattare.

Effekt

Vi fick nästan 1.2 miljoner exponeringar och fick in 3 500 unika besökare på Läxhjälpens sajt. Men Läxhjälpen fick också nödvändig första kunskap om förbättringspotential vad gäller kreativ kampanj och teknisk inställning av sina digitala kanaler.
Debattinlägget antogs av den politiska branschtidningen Altinget.

Kontakta oss

Johan Andersson

Johan Andersson

Affärsutveckling
Brand New Story

Klas Lindberg

Klas Lindberg

VD
Brand New Story