Hemköp

Hemköp – och konsten att hålla ihop ett koncept i alla kanaler

Kommunikation spretade – olika budskap och uttryck präglade Hemköps olika kanaler. Med hjälp av BNCs content-team lanserades ett koncept som håller ihop hela vägen.

Utmaning

2019 arbetade Hemköp med att förtydliga sin position och skruva om varumärkesplattformen för att skapa ett konsekvent uttryck som skulle kännas igen i alla kanaler. Det fanns också ett behov av att skapa ett sammanhållande kommunikativt koncept.

Kreation

Hemköp landade i konceptet “Från en matälskare till en annan” som utgår från Hemköps position som matälskare. En karaktär blev navet i berättandet – och som i sin tur utforskar olika vinklar av matkärlek genom att träffa olika matprofiler som till exempel Mattias Dahlgren, Martina Haag och Niklas Ekstedt. Profilerna i sin tur står för recept och inspiration, och kan användas i sociala medier, kundtidningen eller receptbroschyrer. 

Brand New Content fick uppdraget att som en spindel i nätet sätta den övergripande storyn, hålla samman alla Hemköps egna kanaler, ansvara för den gemensamma contentplanen och säkerställa att all produktion av foto och film samordnades vid gemensamma produktionstillfällen för alla kanaler.

Effekt

Hemköp gick från en spretig kommunikation till att landa ett sammanhållande koncept som fungerade helt kanaloberoende. “Från en matälskare till en annan” har haft stor framgång och är 2024 fortfarande Hemköps kommunikationskoncept.

Kontakta oss

Klas Lindberg

Klas Lindberg

VD
Brand New Story