SVT

Kristallen 2023

Foto: Janne Danielsson/SVT
Brand New Content stolt det bästa av det bästa i den svenska tv-branschen på uppdrag av Stiftelsen Det Stora TV-Priset (”Kristallen”).