RISE

Redaktionell spets lyfter varumärket

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner med nästan 3000 medarbetare. Syftet är att vara internationellt konkurrenskraftig, stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt i Sverige.
2019 vann BNS RISEs upphandling som innehållsleverantör och blev RISE:s innehållspartner.

När uppdraget upphandlades igen 2023 blev BNS erfarenhet i kombination med förslag till AI-driven utveckling av arbetsmetodiken återigen det starkaste förslaget.

Utmaning

RISE behövde öka medvetenheten och kännedomen bland beslutsfattare i offentlig förvaltning, privat sektor, journalister och politiker. Detta för att höja kännedomen och bidra till ökad försäljning av tjänster.

Kreation

Uppdraget inkluderar konceptualisering, produktion och uppföljning av olika redaktionella format: främst video, poddar och artiklar som på olika sätt förklarar utmaningarna i den gröna och digitala omställningen och de lösningar och expertis som RISE erbjuder. Materialet publiceras främst på RISEs egen hemsida, sociala medier och andra digitala kanaler.

Effekt

Sedan starten har Brand New Content levererat stora mängder redaktionellt innehåll. Varumärkeskännedomen har enligt flera mätningar mångdubblats under perioden. Därtill har RISE, genom att bland annat använda sig av innehåll från Brand New Content, kunnat knyta till sig 100 000 följare på Linkedin.

Kontakta oss

Johan Andersson

Johan Andersson

Affärsutveckling
Brand New Story