Spotify

Spotify Talks – När ett event förpackas i professionell tv-form

Under april 2021 ville Spotify Sverige dela med sig av insikter och inspiration gentemot annonsörer samt svenska musik- och podcastkreatörer på ett sätt som visar att Spotify är passionerade fans och experter med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Evenemanget skulle spelas in, redigeras och sändas digitalt. Spotify valde BNS som producerande partner för att ta ett helhetsansvar för genomförandet av produktionen och garantera en professionell slutprodukt.

Utmaning

Hur omformar man ett event till en attraktiv sändning som känns live och levande i nerv men som är förinspelad och kontrollerad? Vi behövde också skapa en sändning som tillvaratog Spotifys identitet och som kändes nydanande i cororna-tider då det ena digitala seminariet liknade det andra.

Kreation

Vi strävade efter att bygga produktionen som ett tv-program med högt tempo där delar av innehållet paketeras som inslag. Vi jobbade också med ”Bumpers”, förflyttningar i lokalen och live-musik för att skapa en levande och professionell känsla.

Effekt

Spotify talks blev en stor framgång, både visuellt, innehållsmässigt och i form av gensvar. Spotify kunde också använda sändningen i efterhand, både mot branschen och som inspirerande “utbildningsmaterial” för elever på svenska skolor som fick en inblick i hur Spotify jobbar med podcast- och musikindustrin.

Kontakta oss

Klas Lindberg

Klas Lindberg

VD
Brand New Story